Hayır, başvuramaz. Mevzuat gereği, programa örgün öğrenim veren üniversitelerin mezunları başvurabilir. Açık öğretim fakülteleri örgün öğrenim vermediğinden, mezunları bu programa başvuramaz. Açık öğretim mezunları kendi başına başvuru yapamaz ancak içinde lisans veya lisansüstü mezunlar olan bir takım içinde yer alabilir.Evet. Bir iş fikrini gerçekleştirmek için birden çok kişiden oluşan takım halinde başvuru yapılabilir. Esasen bazı durumlarda takım halinde yapılan başvuruların başarı şansı daha yüksek olabilmektedir. Özellikle birbirini çok iyi tamamlayan üyelerden oluşan ekipler veya multidisipliner yapıdaki ekiplerin jüriyi olumlu yönde etkilediği görülmüştür.Hayır, başvuru yapılan tarihte herhangi bir şirketin ortağı olan kişiler BİGG programına başvuramaz. Bu durumda olan adaylar başvuru öncesi bu ortaklıktan ayrıldığı takdirde programa başvuru yapabilir.Başvuru için T.C. vatandaşlık şartı aranmaz. Ancak, yabancı uyruklu adayların T.C. yabancı kimlik numarası ve YÖK’ten alınan diploma denklik belgesi sunması gereklidir.BiGGlink’e başvuru için bir süre sınırı yoktur. Yıl boyunca başvuru alınmaktadır. Ancak, geçerli olan çağrı dönemi etkinliklerine katılım için iş fikrinizin olgunluk düzeyine bağlı olarak o döneme ait Demoday gününe kadar iş fikri başvurusu alınabilmektedir.


Hayır, çalıştığınız işten ayrılma zorunluluğunuz yok. Fakat şu noktalara dikkat etmelisiniz:

Halen çalıştığınız şirket açısından kendi şirketinizi kurmanıza engel teşkil eden bir durum olabilir. Bu konuda çalıştığınız şirkete bilgi vermenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, halen çalıştığınız işte tam zamanlı olarak çalışırken kendi kuracağınız yeni şirkete yeterli zamanı ayırmada sorun yaşayabilirsiniz. Bu konuyu iyice düşünerek kararınızı vermelisiniz!

BİGG kapsamında kurulan şirketin kuruluş ortakları, başka bir işletmede SGK’lı olarak çalışmaları durumunda 2. aşamada iş planı bütçesinde bu tür personel için gider sunulamaz. Ancak üniversitelerde görevli öğretim elemanı kuruluş ortakları, 2. aşama iş planı bütçesinde, her ay en fazla bir brüt asgari ücret kadar personel gideri sunabilir.

BİGG kapsamında desteklenen iş planı faaliyetlerinde görevli personele ödenecek ortalama aylık personel gideri, personelin eğitim ve deneyimi dikkate alınarak ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin aşağıda belirtilen katları ile sınırlıdır:

• Doktora derecesine sahip personel için ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 7 katı,

• Lisans ve yüksek lisans mezunu personel için, lisans mezuniyet tarihinden itibaren iş planı başvuru tarihine kadar geçen süre 48 aydan fazla ise ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 4 katı, 48 aydan az ise en fazla 3 katı,

• Ön lisans mezunları ile lise ve altı eğitim düzeyine sahip personel için, ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 2 katı.TÜBİTAK’a aynı çağrı döneminde birden fazla iş fikri ile başvuru yapılamaz. Ancak, birden çok fikri olup hangisinin desteklenebileceği konusunda karasız olan adaylar Blink Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişim kurarak hangi iş fikirleri ile başvurmalarının daha uygun olacağı konusunda bilgi ve tavsiye alabilirler.Fikrinize güveniyorsanız “Evet”. Ancak öncelikle reddedilen kuruluştan red sebeplerini öğrenerek varsa iş fikrinizdeki noksan noktaları gidermenizi öneririz.TEKNOGİRİŞİM Sermaye Desteği Programı Uygulama Esasları’na http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1512-mevzuat-sayi261.pdf adresinden ulaşılabilir.İş fikri başvurunuzu online olarak gerçekleştirdikten sonra eğer iş fikriniz programa kabul edilirse aşağıdaki belgeleri uygulayıcı kuruluşa ibraz etmeniz gerekmektedir.

• Lisans öğrencileri için, öğrenci işlerinden ön başvuru tarih aralığında alınmış 1 yıl içinde mezun olabileceklerini gösterir belge,

• Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için diploma veya çıkış belgesinin aslı ya da noter onaylı kopyası,

• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ön başvuru tarih aralığında alınmış öğrenci belgesinin aslı,

• Ön başvuru tarih aralığında imzalanan taahhütname.

• Ayrıca, öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar, YÖK’ten alacakları denklik belgesinin aslı veya noter onaylı kopyasını, ön başvuru tarih aralığında Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bu belgelerin sağlanmaması veya eksik olması halinde, girişimcinin Programa başvurusu kabul edilmeyecektir.