BiGGlink – Ön Kuluçka Programı Seçim Kriterleri Nelerdir?

BiGGlink Ön kuluçka Programı’na kabul edilen girişimci adayları aşağıdaki üç kritere göre değerlendirilmektedir:

1) Girişim Ekibinin Yetkinlik Seviyesi:

İş fikrine konu teknolojiyi geliştirebilme ve ticarileştirebilme yetkinliklerine sahip olmak

2) Ulusal/Uluslararası Çapta Ar-Ge ve Yenilik İçermesi:

İş fikri çıktısı ürün veya hizmetin yerel ve global rakipleri karşısındaki teknolojik üstünlükleri veya farklılıkları

3) Ticarileşme Potansiyeli:

Hedef pazar hacmi, rekabet durumu, ölçeklenebilir bir girişim oluşturma potansiyeli